لزوم تبدیل پردیس تئاتر تهران به یکی از قطب‌های فرهنگی پایتخت

سخنگو و نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: پردیس تئاتر تهران به یکی از قطب های فرهنگی پایتخت تبدیل شود.