کوارتت کاسته به «ایستگاه سه» رسید/ انتشار نسخه گرامافون

تازه‌ترین آلبوم کوارتت «کاسته» از مجموعه‌های شناخته شده موسیقی کشورمان با عنوان «ایستگاه سه» پیش روی مخاطبان قرار گرفت.