آثار موسیقی را کپی می‌کنند، چون نمی‌خواهند پول بدهند + صوت

سال‌ها است قطعات موسیقی مختلفی را با پیش زمینه‌ آهنگ‌های معروف می‌شنویم، به گونه‌ای که وقتی قطعه جدید را گوش می‌کنیم، کار اصلی برایمان تداعی می‌شود و در آن لحظه می‌دانیم اثر جدید کپی قطعه‌ای قدیمی‌تر است. بارها در آثار ...