درهای گالری‌های آلمان به روی علاقه‌مندان باز می‌شود

همچنان که برخی از گالری‌های کوچک اتریش کارشان را از هفته گذشته آغاز کردند، بسیاری از گالری‌های هنری آلمان نیز از بازگشایی در بیستم آوریل خبر دادند.