نمایش اثری از هنرمند ایرانی در یک گالری آمریکایی

یکی از آثار آرمین امیریان از مجموعه «تا تاریخ یخ» در گالری ادوارد دیکسون آمریکا به نمایش درآمد.