بازگشت گردشگران خارجی به مصر؛ شاید ۲ سال دیگر!

رئیس انجمن آژانس‌های مسافرتی مصر اعلام کرد بازگشت گردشگران خارجی به این کشور تا حداقل دو سال دیگر محتمل نیست.