در اجلاس سران کشورهای جهان؛

هریسون فورد ترامپ را تقبیح کرد

هریسون فورد در اجلاس سران حکومت‌های جهان در دوبی از عملکرد رئیس جمهور کشورش (ترامپ) در حوزه محیط زیست انتقاد کرد.