با تکیه بر موسیقی ایرانی؛

اولین آلبوم گروه «وَنگِ وا» منتشر شد/ شنیدن«رجزخون» باصدای متفاوت

اولین آلبوم گروه موسیقی «وَنگِ وا» با عنوان «رجزخون» در قالبی اثری تلفیقی مبتنی‌بر موسیقی ایرانی و موسیقی نواحی مختلف کشورمان پیش روی مخاطبان قرار گرفت.