گنجینه هنرهای تجسمی فرهنگستان هنر به نمایش درمی‌آید

مجموعه آثار گنجینه فرهنگستان هنر، به‌تدریج در وب‌گاه این فرهنگستان و فضای مجازی معرفی می‌شود.