داستان یقه‌ها از انقلاب صنعتی تا عصر فنّاوری | آنچه در آینده خواهید دید!

طراحی و دوخت یقه‌ها، راه طولانی را پیموده و از انقلاب صنعتی تا عصر فنّاوری دستخوش دگرگونی‌های تکاملی فراوان شده است.