"یک نمایش یک تجربه" امکانی برای محک زدن استعداد بازیگری!

این روزها برنامه ترکیبی "یک نمایش یک تجربه" روی آنتن رادیو می رود که به هنرجویان بازیگری و تئاتر این امکان را می دهد تا بازی خود را محک بزنند.