نقدی بر سریال «نه غریبه کامل» با بازی «نیکول کیدمن»

هنر خلاقه چیزی نیست که از یاد مخاطبان فراموش شود؛ بطور نمونه در فیلم «ساعت ها» ( The hours) اثر مایکل کانینگهام، صحنه تاثر برانگیزی وجود دارد که حاکی از یک  اقدام غیر مترقبه است. مخاطب در می‌یابد که با یک ...