نگاهی به فیلم «خیاط، بندزن، سرباز، جاسوس» به کارگردانی «توماس آلفردسون»

 سینما، جنگ و صنعت سرد دراماتیک

زمان فیلم در اوایل دهۀ هفتاد در جریان است، زمانی که سرمای جنگ سَرد بیشتر از همیشه حِس می‌شد.