سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲ ۵ دسامبر ۲۰۲۳
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها
مطالب مرتبط با:

ابراهیم حقیقی

رویکرد تجاری به خدمات خانه نداریم

در نشست خانه هنرمندان عنوان شد:

رویکرد تجاری به خدمات خانه نداریم

آسیه مزینانی معاون فرهنگی هنری خانه هنرمندان ایران بیان کرد که هیچگاه رویکرد تجاری به امکانات خانه نداشتیم و نداریم و اگر اسپانسری داشته باشیم تهاتر خدمات با آنها خواهیم داشت.
وقتی مرتضی ممیز به خواب ابراهیم حقیقی می‌رود

سیزدهمین بزرگداشت مرتضی ممیز در خانه هنرمندان؛

وقتی مرتضی ممیز به خواب ابراهیم حقیقی می‌رود

کاردار فرهنگی سفارت فرانسه در سیزدهمین بزرگداشت مرتضی ممیز اعلام کرد، فرانسه علیرغم تحریم‌ها علیه ایران خیلی مصمم و پرشور به ویژه در حوزه علمی و دانشگاهی کنار ایرانی‌ها ایستاده است.