واکنش به رامبد جوان پس از تبلیغات رژیم غذایی

رامبد جوان به دلیل تبلیغات رژیم غذایی، زرشک زرین یک نظرسنجی مردمی را از یک برنامه رادیویی دریافت کرد.