معرفی هیئت بازخوانی متون جشنواره تئاتر رضوی

شانزدهمین جشنواره تئاتر ملی رضوی که خردادماه سال آینده در تبریز برگزار خواهد شد هیئت بازخوانی متون خود را معرفی کرد.