وقتی صحنه به آتش کشیده شد/ یک کنسرت هوشمندانه

کنسرت میثم ابراهیمی به عنوان دومین کنسرت پاپ روز سوم جشنواره، تمام مولفه‌های یک کنسرت پرشور و استاندارد را داشت و می‌توان آن را یکی از بهترین اجراها تا پایان روز سوم به حساب آورد.